Evenemang
Produktion
Utrustning
Scenstaket
Staket
Tält
Skyddsutrustning
Övrigt
Om oss

Cykelstaket / Bikeracks

Cykelstaket / Bikeracks används vid enklare avspärrningar där man inte får ett direkt publiktryck.  Vid t ex. publikfållor i samband med entréer, serveringsområden, eller på platser där man vill styra publiken i en viss riktning.  Cykelstaket är ett billigare alternativ till kravallstaket där det publika trycket ej blir för stort. I vissa situationer kan dessa staket med fördel kombineras med kravall / scenstaket.

Högstaket / Byggstaket

Högstaket / Byggstaket  används för att spärra av stora ytor. staketet används främst när man ska spärra av långa sträckor eller om man vill förhindra insyn från obehöriga.